Kluczbork Krakowska

Kluczbork 

tel: 459 566 655

ul. Krakowska 35

46-200 Kluczbkork

Restauracja otwarta w niedzielę wolną od handlu